You raise me up

king all glorious

agenda credokoor 2021

Door het vaccin gloort er licht aan het eind van de corona-tunnel !!!!.

Natuurlijk kunnen we in de tussentijd zelf  mooie liederen zingen!

Zingt u mee?!!!!!!