CREDO AGENDA 2020

 

 Noteer de volgende datum:                                

 

VAKANTIEDATA 

woensdag 11 maart 2020:

Geen krokusvakantie! 

woensdag 11 maart 2020:

Wel een Algemene Ledenvergadering!

Komt allen!

Credo is ons aller koor!

Iedere stem is belangrijk en telt!

Dus WELKOM! 

De vergadering begint om 8 uur.                                             

 

 6 april 2020

Onze minister-oresidenti maakt bekend

dat de maatregelen, genomen in verband met

het coronavirus verlengd worden tot en met 

28 mei 2020. Dan zal opnieuw bekeken worden hoe

Nederland verdergaat. 

 

november, 2020

We zijn nu maanden verder maar we blijven Credo trouw!!!