CREDO AGENDA 2020

 

 Noteer de volgende datum:                                

 

VAKANTIEDATA 

woensdag 11 maart 2020:

Geen krokusvakantie! 

woensdag 11 maart 2020:

Wel een Algemene Ledenvergadering!

Komt allen!

Credo is ons aller koor!

Iedere stem is belangrijk en telt!

Dus WELKOM! 

De vergadering begint om 8 uur.                                             

 

 6 april 2020

Onze minister-oresidenti maakt bekend

dat de maatregelen, genomen in verband met

het coronavirus verlengd worden tot en met 

28 mei 2020. Dan zal opnieuw bekeken worden hoe

Nederland verdergaat.