Wim Brunsveld, de vaste begeleider van Credo!

Een virtuoos op piano en op ......

...op het orgel!

Geen orgel is hem vreemd!

Prachtig, zoals Wim spelen kan !

Een hele mooie rozet in de Open Kapel...

.. van Zon en Schild, waar Wim het orgel bespeelt.

Ook geen onbekend orgel voor Wim....

het orgel van de kerk van de Evangelische Broedergemeente in Zeist.

Meer over Wim Brunsveld

 

Wim Brunsveld


Al op jeugdige leeftijd kreeg Wim in Enschede de eerste privé-orgellessen. Eerst op het harmonium, al vrij snel op een “echt” orgel. Ook tijdens zijn studie sociale wetenschappen in Amsterdam werd die hobby “onderhouden”. Gedurende zijn ambtelijke loopbaan bij twee ministeries en Staatsbosbeheer waren achtereenvolgens Gerard Akkerhuis in de Haagse Kloosterkerk en Johan Spelde in de Nicolaikerk in Utrecht zijn leermeesters in literatuurspel en improvisatie. Ook haalde hij het diploma van de PKN-kerkmuziek-opleiding. 

 Thans volgt hij pianolessen bij Wouter van Belle in Utrecht.

 

 

 

Wim is een van de organisten van de Open Kapel van het psychiatrisch ziekenhuis “Zon en Schild” in Amersfoort en van de Doopsgezinde Gemeente in Utrecht. Hij is vaste begeleider van het gemengd koor “Credo” in Zeist, het Cantate-koor van de OLV-parochie in Bilthoven en het Bilthovens Kamerkoor. Tevens werkt Wim als organist / pianist regelmatig samen met vocale en instrumentale musici.

 

 

 

 

 

 

 

  • Wim zoals altijd betrokken
    en bezielend.

    Wat een fantastische
    musicus!

    Wim bedankt!