Wim Brunsveld, de vaste begeleider van Credo!

Een virtuoos op piano en op ......

...op het orgel!

Geen orgel is hem vreemd!

Prachtig, zoals Wim spelen kan !

Een hele mooie rozet in de Open Kapel...

.. van Zon en Schild, waar Wim het orgel bespeelt.

Ook geen onbekend orgel voor Wim....

het orgel van de kerk van de Evangelische Broedergemeente in Zeist.

Meer over Wim Brunsveld

Hier samen met Mariette Buddingh en Thijs Rosenboom.

Tijdens zijn  ambtelijke loopbaan bij twee ministeries en Staatsbosbeheer volgde Wim Brunsveld privé-orgellessen bij, achtereenvolgens Gerard Akkerhuis in de Haagse Kloosterkerk en Johan Spelde in de Nicolaïkerk in Utrecht.

In 2010 voltooide hij met succes de PKN-kerkmuziekopleiding.

Wim is organist van de Open Kapel van het psychiatrisch ziekenhuis "Zon en Schild"  in Amersfoort en van de Singelkerk te Utrecht. Daarbij is Wim vaste begeleider van de koren "Zang en Vriendschap" in Hoogland en "Credo" in Zeist. Als klavecinist, organist en pianist werkt Wim daarnaast samen met vocale en instrumentale musici.